Начало

 

      Фондация профилактика за здраве е създадена на 12.03.2010 година с решение № 54 на Благоевградски окръжен съд от ЗЮЛНЦ и е в частна полза.
        Структурата  и се състои от управителен съвет  и доброволци.
Целта на нашата фондация е подкрепа на хората които се нуждаят от ежедневна кинезитерапия, рехабилитация и психологическа подкрепа при социализацията и интеграцията на тези пациенти.


Дарителска сметка:

Банка „Райфайзен“
IBAN BG41RZBB91551005922217
За: FONDACIA PROFILAKTIKA ZA ZDRAVE FON

Екип

                           

Управителен съвет
Председател: Димитър Маникатов;
Зам. председател: Борислав Славчов;
Координатор: Лилия Маникатова

Доброволци:

Емилия Харизанова ( PR);
Даниел Боянов (адвокат);
Красимира Маникатова (психолог);
Жулиета Думбанова;
Ваня Павлова;
Гергана Иванова (кинезитерапевт).

Документи

Лицензи

2020 г.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е ASP_2020-1-1024x744.jpgКартинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DAZD-1479-1-1024x744.jpg

2016 г.