Проект по ТГС България Северна Македония „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като здравна профилактика“

Дата на публикация: 04.12.2019

„Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“

Фондация „Профилактика за здраве“ организира текущ прием на оферти в рамките на процедура за сключване на договор за „Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“. Процедурата се организира в рамките на проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като здравна профилактика“ с реф.№CB006.2.23.116, който се изпълнява по Втората  покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (версия 2019 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата (версия 1 / Юли 2019).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Димитър Маникатов

Телефон: 0886799304

Email:

Крайният срок за заявяване на интерес и подаване на документи за участие е 20.12.2019 година, 17.00 часа местно време.

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И РЕСУРСИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

(БЪЛГАРИЯ) И СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ)

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, ПОДХОДЯЩ ЗА МЛАДИ ХОРА ОТ
ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВЕН, УЕЛНЕС И СПОРТЕН ТУРИЗЪМ

За повече информация : ТУК: