Проекти

Проект трети

Oперативна програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония

https://tourhealth.eu/
____________________________________________________

„Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като превенция на здравето“

Intrreg-IPA CBC CCI2014TC16I5CB006 

Проект номер: PD-02-29-219

Обща стойност: 94742,54 евро.

–––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––

Проект втори

 Оперативна програма ЕРАЗЪМ +


Home

Time @ Net е европейски проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Еразъм +

Основна задача е  сътрудничество и иновации за добри практики с цел насърчаване на социалното действие, работно включване и  активното гражданско участието на обучение сред младите хора с умствени увреждания.

Проектът включва публични и частни институции в областта на образованието,  социалната политика,  обучението, научните изследвания и работни зони за приобщаване със значителни умения и опит.  Институциите принадлежат на осем  страни от ЕС, където проблемите на включване са релевантни.

Проект номер: 2014-1-IT03-KA205-001295
Начало на проекта: 30,09,2014 до 01,10,2016
Обща стойност: 107910,80 евро.

За повече информация натиснете ТУК

Проект първи

Oперативна програма за трансгранично сътрудничество България -Македония


Picture

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2007-2013CCI

NUMBER: 2007CB16IPO007

Проект номер:  2007CB16IPO007-2013-3-044

Обща стойност: 55696,02 евро.

За повече информация натиснете ТУК