Новини

Партньори  Фондация Профилактика за здраве водещ партньор за България и Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион, за Северна Македония

Специфична цел: Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм

Срок за изпълнение: 15 месеца

Този проект е насочен към маркетинг на здравен, уелнес и спортен туризъм в региона и в градовете Благоевград и Крива Паланка сред младежите. Този проект ще осигури на децата и децата с увреждания да използват различни инсталации за здравни, уелнес и спортни дейности. Това ще бъде постигнато чрез няколко дейности. А именно, първо ще проведем проучване на съществуващите туристически обекти и ще създадем предпоставки за популяризиране на възможностите за туристически обмен между младите хора от Благоевград и Крива Паланка. Това ще бъде постигнато чрез проучване, категоризиране и оценка на наличните ресурси на туризма, които ще помогнат на заинтересованите страни да разберат по-добре потенциала на обектите, за да привлекат посетители, което също ще помогне на регионалните участници да създадат атрактивни програми и маршрути за туристите в бъдеще. За да насърчаваме здравето и туризма едновременно, ще отворим създаването на здравен и туристически мрежов център, в който ще бъдат обучени децата и децата с увреждания. Центърът е оборудван с определена медицинска апаратура, която ще се използва за здравни и туристически цели за деца от училища от двете страни на границата. Ще се проведат обучения и прегледи за подобряване на здравето на младите и едновременно с  това ще се насърчи туризма сред младите хора от трансграничния регион. Освен това ще изградим открити игрища за голф и фитнес и ще се проведат детски състезания, които ще станат ежегодна практика за сътрудничество между партньорите. И накрая, децата и децата с увреждания ще работят в продължение на 5 дни в семинари в областта на здравеопазването и туризма при PP1 и PP2. Тази дейност ще включва подготовка на продукт за здравен туризъм от младите участници в събитията. Продуктът ще бъде популяризиран публично, както и резултатите от проекта.

Целева група – Младото население на Крива Паланка, младото население на Благоевград и населението на двата града – 13 000 бр.

Преки бенефициенти  – Деца на възраст 7-19 г., Македония и България – 200 бр.

Крайни бенефициенти  – Младото население на Крива паланка и младото население на Благоевград от двата града – 100 000 бр.

За повече информация GSM: 00359897540463

На 16,08,2019г. започна изпълнението на Проекта: Младежите от България и Македония заедно за туризма като здравна превенция.

Днес 17,04,2020 екипа на Фондация „Профилактика за здраве “ получи свoeто признание за партньорството с Фонадция „Humanity First“serving mankind „. За което и Благодарим!