За нас

  Фондация Профилактика за здраве„ набира средства, чрез благотворителни кампании за профилактика, рехабилитация и възстановяване от редица заболявания на нуждаещи се деца и младежи. 
Работи за  социализация, интеграция и професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение. 

    През последните години се наблюдава бум сред хората прекарали тежки инсултиинфаркти и други подобни заболявания като множествена склерозаДЦПдетски паралич и операции. Всички те водят
 до много тежки последствия както за болният, така и за неговото  семейство.  Възстановителният период е много дълъг и мъчителен.

    Много важно условие за пълното възстановяване на болният е не само проведеното лечение, но и последвалата рехабилитация.  Занемаряването на  рехабилитацията и  кинезитерапевтична  дейност във всички области на медицината има пагубен характер за пациентите.

Организираните дарителски кампании  с помощта на нашите  партньори  целят набиране на средства за нуждаещи се деца – наши пациенти – от ежедневна  кинезитерапия и рехабилитация.  За да могат да се възстановят пълноценно, да се интегрират в обществото, да имат нормален начин на живот, изпълнен с усмивки!

БЛАГОДАРИМ на всички за проявената съпричастност!